Vyhľadávanie


Kontakt

Cirkevná spojená škola: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
Adresa školy: Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
Webová adresa: https://gymazshe.edupage.org

Telefón: +421 x 0577752732

E-mail: skola@gymcmhe.edu.sk

Náš tím

Dominika

Dominika
sulakova.dominika@gmail.com

Ľudka

Ľudka
ludmila.velasova@gmail.com

NiKuSeNqA

NiKuSeNqA
nika.monova@gmail.com

Tina

Tina
tinatrina@azet.sk

Novinky

Video

13.01.2011 20:38
Aby to tu nebolo iba pre dievčatá :P dole je video s perfektne prerobenými autami :)

Diskusia

13.01.2011 20:31
Dievčatá...Aké šaty chcete na stužkovú ?! :) Ak chcete, môžte sa vyjadriť k tým, čo sú vo Fotogalérii-Novinky tie šaty sa nachádzaju úplne dole

Ankety

13.01.2011 20:27
Máme tu dve ankety ... Jedna je v O nás a druhá Kontakty :)

Geografia

13.01.2011 20:14
Je štvrtok a my sme dnes zmákli písomku z geošky :) .. dúfam že každému dobre dopadla :)

Stužková

13.01.2011 20:11
Tááák pomaly ale isto sa na ňu pripravujeme. Kameraman už vybratý , sálu máme ešte "pár" vecí a je to tip top :)

Písomky

13.01.2011 19:55
Školská z matiky bude v pondelok z dôvodu, že pán učiteľ nestíha opravovať písomky :)

budeme pridávať citáty na Blog

12.01.2011 20:00
Milujem citáty, pretože mi spôsobuje radosť spoznávať myšlienky, ktoré človek môže mať, nádherne vyjadrené niekym, kto je považovaný za múdrejšieho ako ostatní. Marlene Dietrich (1901 - 1992)

Blog

12.01.2011 18:03
Postupne tam budeme pridávať diela na literatúru o ktorých by sme mali niečo vedieť.

Písomky

12.01.2011 17:56
Štvrtok: Geografia Piatok : Dejepis Streda : Matematika

citáty

12.01.2011 22:37

Chybný citát je v skutočnosti pýchou a privilégiom vzdelaných. Sčítaný človek nikdy necituje presne, z dosť jasného dôvodu - je príliš sčítaný.
Hesketh Pearson, Common Misquotations (1934)

Kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší budúcnosť.

 

Čo človeka krášli nie je jeho krása, ani bohatstvo, ale ušľachtilá duša. Tá hľadí mu z oka, ozýva sa v jeho hlase a javí sa v každom jeho skutku.
 
 
 

Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi.
Sir Winston Churchill (1874 - 1965)

Nezáleží na tom, v akej situácii sa ocitneme, ale na tom, ako na ňu zareagujeme.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Hľaďže zachovať pokojnú myseľ v nešťastí.

Aeternum sub sole nihil.
Nič pod slnkom nie je večné.

Aliter in theoria, aliter in praxi.
Inak v učení, inak v skutočnosti.

Alium silere quod voles, primus sile.
O čom budeš chcieť, aby iný mlčal, o tom ty prvý mlč.

Amicum raro invenis, cito amitiis.
Priateľa zriedka nachádzaš, no chytro strácaš.

Aurum destructor vitae princepsque malorum.
Zlato – ničiteľ života a pôvodca nešťastí.

Ave imperator, morituri te salutant!
Buď pozdravený cisár, odsúdení na smrť ťa pozdravujú!

Cucullus non facit monachum.
Kapucňa nerobí mnícha.

Divitiae addunt amicos, a paupere autem et hi quos habuit, separantur.
Bohatý má veľa priateľov, ale málo pravých; chudobný má málo priateľov, ale iba pravých.

Doctrina est fructus dulcis radicis amarae.
Učenosť je sladký plod horkého koreňa. Dubium est initium sapientiae.
Pochybovačnosť je začiatkom múdrosti.

Errare humanum est.
Mýliť sa je ľudské.

Et gaudium et solacium in litteris est.
V liste je aj potešenie, aj útecha.

Homines, quo plura habent, eo ampliora cupiunt.
Ľudia čím viac majú, tým viac si žiadajú.

Liber populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus.
Slobodný je ten národ, ktorý nie je podriadený moci nijakého iného národa.

Numqam aliud natura aliud sapientia dicit.
Nikdy nehovorí príroda jedno a múdrosť druhé.

Omne verum simplex.
Všetko pravdivé je jednoduché.

Plus vera ratio valent quam vulgi opinio.
Väčšiu cenu má skutočná pravda ako mienka pospolitéhu ľudu.

Quid dulcius quam habere, quocum omnia audeas sic loqui ut tecum?
Čo je milšie ako mať niekoho, s kým sa smieš o všetkom pozhovárať tak ako so sebou?

Vitam impendere vero.
Život zasvätiť pravde.

Unus pro omnibus, omnes pro uno.
Jeden za všetkých, všetci za jedného.

Trahit sua quemque voluptas.
Každého ťahá jeho záľuba.

Ad conectendas amicitias vel tenacissimum vinculum est morum similitudo.
Na nadviazanie priateľstiev vari najpevnejším putom je podobnosť pováh.

Fata volentem ducunt, nolentem trahuntToho, kto chce, osud vedie, toho kto nechce, ťahá

Lingua lapsa verum dicitPomýlený jazyk vraví pravdu

Maximum remedium irae est moraNajúčinnejším liekom proti hnevu je odklad.

Medicina vinci fata non possuntOsudy sa nedajú premôcť liekom

Melius in Tartarum quam sub iugum!Lepšie je (ísť) do podsvetia (=pekla) ako do otroctva!

Miserum est tacere cogi, quod cupias loquiŽalostné je musieť mlčať o tom, o čom by si chcel hovoriť

Nihil habenti nihil deestTomu kto nič nemá nič nechýba

Nihil sine causaNič nie je bez príčiny

Omnia mea mecum portoVšetko svoje nesiem so sebou

Per angusta ad augustaCez tieseň k nádhere

Per pravum socium vir venit in vitiumVplyvom zlého spoločníka sa človek dostáva na zlé chodníčky

Per risum multum poteris cognoscere stultumSprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu

Potius sero quam numquam obviam eundum est audaciae temeritatiqueLepšie neskoro ako nikdy treba sa postaviť do cesty bezočivosti a ľahkomyseľnosti

Quod cito fit, cito peritČo chytro vzniká, chytro zaniká

Quot homines, tot sententiaeKoľko ľudí toľko názorov

Quod licet Iovi, non licet boviČo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi

Quod non dedit fortuna, non eripitČo osud nedal, to neberie

Rem tene, verba sequenturOvládaj vec, slová prídu

Saepe discipuli magistros doctrina superantČasto žiaci učenosťou prevyšujú učiteľov

Saepe summa ingenia in occulto latentNajväčšie talenty zostávajú často utajené

Scio me nihil scioViem, že nič neviemSokrates

Si vis amari, ama!Ak chceš byť milovaný, miluj!

Si vis pacem, para bellum!Ak chceš mier, pripravuj vojnu!

Si vis, ut loquar, ipse taceAk chceš, aby som hovoril, ty sám čuš

Stultitia morbus est animiHlúposť je choroba ducha

Sui cuique mores fingunt fortunamKaždému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter

Temeritas est damnare, quod nesciasJe nerozumné odsudzovať to, čo nepoznáš

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupisZavýjaj s vlkmi, s ktorými chceš žiť

Vasa vacua plurimum sonantPrázdne nádoby najviac zvuku vydávajú

Vultus est imago animiTvár je obrazom ducha